ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

3,345,800

ภฌา

2,958,385

Phat_sara

2,784,795

Story Truth

2,739,200

เอลยา

2,236,300

9'SOBER

2,118,200

kkamilla