อักษรสีนิล 

__________ 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ปรากฏในบทนิยาย 

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  

หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี 

และลงโทษตามกฏหมาย 

**** 

แสดงเพิ่มเติม

ฺฺฺฺBam Jariya