ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการของ 

-จิรณิกา- 

 

งานเขียนส่วนใหญ่เป็นแนว ชาย - หญิง นะคะ 

จะมีวายบ้างตามอารมณ์และความชื่นชอบในตัวนักแสดงวายที่ติดตามอยู่ 

ขอบคุณนักอ่านทุกคนที่อยู่กันมาตั้งแต่ปีแรกๆ ที่เริ่มเป็นนักเขียนนะคะ 6 ปีแล้วนะที่อยู่ด้วยกัน 

และยินดีต้อนรับนักอ่านที่พึ่งเข้ามาในโลกของ ณิกา นะคะ  

แสดงเพิ่มเติม

พูลศิริ