ลงทะเบียนเข้าร่วม E-book Flash Sale
 • แคมเปญ E-book Flash Sale มีระยะเวลา 21 วัน จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2565
 • ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้โดยการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565
 • อีบุ๊กที่เข้าร่วมแคมเปญจะต้องไม่ผิดเงื่อนไขการลงผลงานของธัญวลัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • อีบุ๊กที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญลงทะเบียนไว้ จะเปิดจำหน่ายตามราคา Flash Sale ที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญกำหนดไว้ และภายในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญเลือกไว้โดยอัตโนมัติ ช่วงเวลาของ Flash Sale แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
  • วันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2565
  • วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2565
  • วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2565
 • เรื่องที่ลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมแคมเปญจะได้รับการโปรโมตผ่านเซกชั่นหน้าธัญวลัยอีบุ๊ก และจะมีการโปรโมตผ่านทางสื่อโซเชียลของธัญวลัย
 • บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด จะดำเนินการโอนเงินโบนัสหลังจากหักค่าธรรมเนียม และภาษีที่เกี่ยวข้องไปยังบัญชีธนาคารของผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักเขียนสนับสนุนไว้ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของแคมเปญ

ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับโบนัส เมื่อมียอดสะสมของส่วนแบ่งการขายอีบุ๊กทุกเรื่องที่เข้าร่วมแคมเปญรวมกัน ตามเงื่อนไขดังนี้
 • ยอดส่วนแบ่งสะสม ตั้งแต่ 500 - 999 บาท จะได้รับโบนัสเป็นจำนวน 5% ของยอดส่วนแบ่งสะสม
 • ยอดส่วนแบ่งสะสม ตั้งแต่ 1000 - 3999 บาท จะได้รับโบนัสเป็นจำนวน 10% ของยอดส่วนแบ่งสะสม
 • ยอดส่วนแบ่งสะสม ตั้งแต่ 4000 บาทขึ้นไป จะได้รับโบนัสเป็นจำนวน 15% ของยอดส่วนแบ่งสะสม
สามารถดูส่วนแบ่งการขายอีบุ๊กในแต่ละวันได้จากหน้ารายงานนักเขียน
ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 3 เล่ม และมียอดสะสมส่วนแบ่งการขายอีบุ๊กจากทั้ง 3 เล่มรวมกันได้ 10,000 บาทจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 15% จาก 10,000 บาท เป็นเงินโบนัส 1,500 บาท
 • ยอดส่วนแบ่งสะสม 500-999 บาท รับไอเท็มตกแต่งโปรไฟล์ นักเขียนหมื่นโวลต์ ⚡️
 • ยอดส่วนแบ่งสะสม 1000-3999 บาท รับไอเท็มตกแต่งโปรไฟล์ นักเขียนแสนโวลต์ ⚡⚡
 • ยอดส่วนแบ่งสะสม 4000 บาทขึ้นไป รับไอเท็มตกแต่งโปรไฟล์ นักเขียนล้านโวลต์⚡⚡⚡
 • รายได้ที่ได้รับจากการขายอีบุ๊กนั้นจะมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเขียนตามรอบโอนรายได้ปกติ
 • บริษัทจะมีการโอนเงินโบนัสเข้าบัญชีธนาคารเดียวกับที่นักเขียนได้ลงทะเบียนนักเขียนสนับสนุนไว้ภายใน 60 วันหลังจากจบแคมเปญ
 • ผู้ที่ได้รับเงินโบนัสมีหน้าที่ชำระภาษีที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร โดยบริษัทฯ เป็นผู้หักภาษีและนำส่งสรรพากร โดยจะได้รับเงินโบนัสเป็นจำนวนเงินสุทธิภายหลังหักค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีเรียบร้อยแล้ว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)