YHeart

ขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนนะ : )

ชื่อเรื่อง : Believe

คำค้น : Bottom Boy, Top Man, Bara, Sex Scene, Haunted Romance

หมวดหมู่ : นิยาย y

จำนวนตอน : 55

คนเข้าชมเดือนนี้ : 2,529

คนเข้าชมทั้งหมด : 29,052

คะแนนถูกใจทั้งหมด : 99

ความคิดเห็น : 51

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ก.ค. 2562 21:52 น.

ยอดสนับสนุนเรื่อง
× 0
× 0
× 0
× 99
เริ่มติดตาม กดถูกใจนิยายเรื่องนี้
แชร์ :
บทนำ

+นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในลักษณะของ Boy Romance & Sex Scene หากผู้อ่านไม่สนใจกรุณาหลีกเลี่ยง+

++บทบรรยายในเรื่องนี้มี คำหยาบ และ คำแสลง เยอะ อาจไม่เหมาะกับการเปิดอ่านในที่สาธารณะ

หากไม่ถูกจริต กรุณากด ปิด เบาๆ ++

------------------------------------------------------------

#

------------------------------------------------------------

ชื่อตอน
๑ คงอยู่ - ๑ 6 หน้า
๒ คงอยู่ - ๒ 7 หน้า
๓ ความเชื่อ - ๑ 6 หน้า
๔ ความเชื่อ - ๒ 5 หน้า
๕ ความเชื่อ - ๓ เวลายามค่ำกับเด็กร้อนวิชา 6 หน้า
๖ ความเชื่อ - ๔ เวลายามค่ำกับเด็กร้อนวิชา (ต่อ) 6 หน้า
๗ ความเชื่อ - ๕ 6 หน้า
​๘ ความเชื่อ - ๖​ 6 หน้า
๙ ความเชื่อ - ๗ 6 หน้า
๑๐ ความเชื่อ - ๘ 7 หน้า
๑๑ ความเชื่อ - ๙ 6 หน้า
๑๒ ความเชื่อ - ๑๐ 7 หน้า
๑๓ ความเชื่อ – ๑๑ 6 หน้า
๑๔ ความเชื่อ - ๑๒ 6 หน้า
๑๕ คงอยู่ - ๓ 6 หน้า
๑๖ คงอยู่ - ๔.๑ 6 หน้า
๑๗ คงอยู่ - ๔.๑ (ต่อ) 7 หน้า
๑๘ ความเชื่อ – ๑๓ 7 หน้า
๑๙ ลอง – ๑ เย็นวันศุกร์ของเพื่อนสนิท 7 หน้า
๒๐ ลอง – ๒ เย็นวันศุกร์ของเพื่อนสนิท (ต่อ) 7 หน้า
๒๑ สืบหา - ๑ 6 หน้า
!แจ้งให้ทราบ 1 หน้า
๒๒ สืบหา - ๒ 6 หน้า
๒๓ ความเชื่อ – ๑๔ 6 หน้า
๒๔ สืบหา – ๓ 7 หน้า
๒๕ สืบหา – ๔ 6 หน้า
๒๖ สืบหา – ๕ 7 หน้า
๒๗ สืบหา – ๖ 8 หน้า
๒๘ ความเชื่อ – ๑๕ 7 หน้า
๒๙ ความเชื่อ – ๑๖ เย็นย่ำก่อนกลับบ้าน 8 หน้า
๓๐ ความเชื่อ – ๑๗ เย็นย่ำก่อนกลับบ้าน (ต่อ) 8 หน้า
๓๑ ความเชื่อ – ๑๘ เย็นย่ำก่อนกลับบ้าน (ต่อ) 7 หน้า
๓๒ ความเชื่อ – ๑๙ เย็นย่ำก่อนกลับบ้าน (ต่อ) 8 หน้า
๓๓ ความเชื่อ – ๒๐ 7 หน้า
๓๔ ความเชื่อ – ๒๑ 7 หน้า
๓๕ ความเชื่อ – ๒๒ ค่ำคืนของแต่ละคน 7 หน้า
๓๖ คงอยู่ - ๔.๑ (ต่อ) 6 หน้า
๓๗ ความเชื่อ – ๒๓ 8 หน้า
๓๘ ลอง – ๓ ค่ำคืนของสหภาพ 8 หน้า
๓๙ สืบหา – ๗ ค่ำคืนของอดิศร 7 หน้า
๔๐ ลอง – ๔ ค่ำคืนของอาจอง 7 หน้า
๔๑ ลอง – ๕ ค่ำคืนของสหภาพ (ต่อ) 9 หน้า
๔๒ สืบหา – ๘ ค่ำคืนของอดิศร (ต่อ) 8 หน้า
๔๓ ลอง – ๖ ค่ำคืนของอาจอง (ต่อ) 9 หน้า
๔๔ ความเชื่อ – ๒๔ (ปิดภาค) 9 หน้า
๔๕ คงอยู่ - ๔.๒ 6 หน้า
๔๖ คงอยู่ - ๔.๒ (ต่อ) 7 หน้า
๔๗ คงอยู่ - ๔.๒ (ต่อ) 8 หน้า
๔๘ ความเชื่อ - ๒๕ 9 หน้า
๔๙ ความเชื่อ - ๒๖ 9 หน้า
๕๐ คงอยู่ - ๔.๒ (ต่อ) 9 หน้า
๕๑ ความเชื่อ - ๒๗ 8 หน้า
๕๒ สืบหา - ๙ 10 หน้า
๕๓ สืบหา - ๑๐ 10 หน้า
๕๔ สืบหา - ๑๑ (ปิดภาค) 10 หน้า
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น