ซอมพอ✿

ขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนนะ : )

จบ XXX-สายนี้มีแต่อ่อย! (end.)

ชื่อเรื่อง : XXX-สายนี้มีแต่อ่อย! (end.)

สถานะเรื่อง : จบแล้ว

คำค้น : กวินทร์ แสนดี เฮียวิน แซนดี้ อ่อย ยั่ว ร้าย หื่น

หมวดหมู่ : นิยาย อีโรติก

จำนวนตอน : 46

คนเข้าชมเดือนนี้ : 6,898

คนเข้าชมทั้งหมด : 1,624,644

คะแนนถูกใจทั้งหมด : 3,550

ความคิดเห็น : 5,436

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พ.ย. 2562 14:19 น.

ยอดสนับสนุนเรื่อง
× 2,000
× 155,529
× 4,156,400
× 3,550
เริ่มติดตาม กดถูกใจนิยายเรื่องนี้
แชร์ :
บทนำ

 

XXX\-สายนี้มีแต่อ่อย!

 

Lim bora

แ ส น ดี 

คอลเซนเตอร์สาวสวยเสียงหวานถึงใจ

"อยากฟังครางนานกว่านี้...ก็ยินดีให้บริการค่ะ"

 

OMG!

ก วิ น ท ร์

หนึ่งในผู้ใช้บริการที่ติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้น

"ร้องแบบนี้...โดนขยี้จะขนาดไหน?"

 

.

.

.

 

"สมัครวันนี้ บริการดี แถมฟรีความสุขค่ะ"

โฆษณาชวนเชื่อจากโปสเตอร์ที่ส่งตรงมาถึง

ทำให้เขาลองสมัครใช้บริการไปได้แค่หนึ่งคืนเกิดติดใจ

แต่คล้ายว่าฟังไปฟังมา...ชักอยากรู้

ว่าไอ้เสียงเพราะๆแบบนี้ เจ้าของจะหน้าตาเป็นยังไง!

 

คำ เ ตื อ น

เนื้อหาเรื่องนี้ค่อนข้างหยาบโลนและอันตราย

 

O P E N : 21.12.18

C L O S E   : 06.02.19     

 

\#วินคนหื่น

.

.

.

 

 

ชื่อตอน
บ ท นำ 10 หน้า
บทที่ 01(1) แ ส น ดี 5 หน้า
บทที่ 01(2) แ ส น ดี 6 หน้า
บทที่ 02(1) เ ข า ค น นั้ น 6 หน้า
บทที่ 02(2) เ ข า ค น นั้ น 5 หน้า
บทที่ 03 บั ง เ อิ ญ | 12 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 04 เ มื่ อ เ ธ อ เ ส น อ | 10 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 05 บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง ซ ะ | 12 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 06 ล ง ทุ น ห น่ อ ย สิ | 13 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 07 ค รั้ ง แ ร ด 25+ | 11 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 08 ผิ ด ค า ด ไ ป แ ล้ ว น ะ เ ธ อ NC25+ | 24 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 09 ข้ อ เ ส น อ | 20 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 10 ผ ม จ ะ แ ต่ ง ง า น | 11 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 11 ห มั้ น กั น ไ ว้ ก่ อ น | 19 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 12 เ ด็ ก มี ปั ญ ห า | 15 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 13 ห น้ า ที่ ภ ร ร ย า | 11 หน้า × 400 , × 5
บทที่13(2) ห น้ า ที่ ภ ร ร ย า | 15 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 14(1) บดบี้ขยี้ตะบัน NC25+ | 13 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 14(2) บ ด บี้ ข ยี้ ต ะ บั น NC25+ | 16 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 15 ค น แ ก่ | 13 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 16 ง า น ส ม ร ส | 21 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 17(1) ป ล อ บ ใ จ NC25+ | 10 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 17(2) ป ล อ บ ใ จ NC 25+ | 10 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 18 ภ ร ร ย า | 11 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 19 อ า ก า ร | 16 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 20 ยั น ต์ กั น ผี | 8 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 21 อ ยู่ ดู ก่ อ น สิ คะ .... | 10 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 22 ที่ ฝึ ก ง า น | 19 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 23 เ ค ลิ้ ม ซ ะ แ ล้ ว | 20 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 24 ง้ อ ง อ น | 21 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 26 ปล่อยในสักที...ก็ดีเหมือนกัน? NC25+ | 11 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 27 ขย่มต่อไม่รอแล้วนะ NC25+ | 10 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 28 พ รี อ อ เ ด อ ร์ | 14 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 29 ข า เ ตี ย ง สั่ น | 12 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 30 เ ค ล็ ด ลั บ | 12 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 31 ค ว า ม รู้ สึก | 8 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 32 ภ ร ร ย า | 10 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 33 ข(ช) อ บ คุ ณ ค่ ะ | 8 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 34 ข้าวใหม่ใครมัน NC25+ | 12 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 35 ขอจับได้ไหมคะ? | 7 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 36 บุญจะส่งให้เราสุขใจ | 10 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 37 ดิ้ น ร น | 11 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 38 คิดร้าย | 7 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 39 ร้ า ย ก า จ NC25+ | 23 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 40 ไ ร้ ส ติ | 19 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 41 ทำน้องให้ท้องหน่อย NC25+ | 24 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 42 น้ำนี้พี่ให้เธอ NC25+ | 16 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 43 ปล่อยวาง | 14 หน้า × 400 , × 5
บทที่ 44 คุณพ่อป้ายแดง | 15 หน้า × 400 , × 5
บทส่งท้าย | 15 หน้า × 400
ฝากนิยายเรื่องใหม่...จูบ'ดาว'เย้ยจันทร์ 1 หน้า
รีอัพ 1 หน้า
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น