พันเก้า / ไลลานา / เหมยฟาง

นักเขียน "พันเก้า" / "ไลลานา" / "Mei Fang เหมยฟาง"

พันเก้า / ไลลานา / เหมยฟาง
ชื่อสมาชิก : พันเก้า / ไลลานา / เหมยฟาง

เพศ : หญิง

จำนวนผลงานนิยาย : 21 เรื่อง / 296 ตอน
email-iconpankaow.pk@gmail.com
เริ่มติดตาม
× 5,600
× 10,130
× 69,950
เรื่องที่เขียน ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับฉัน
WELCOME TO MY HOME
#
ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
 
นักเขียนที่ติดตาม 0
ผู้ติดตาม    1,362
รายการเรื่องที่สนใจ    15
40 ความคิดเห็น
 • Guest ความคิดเห็นที่ 40
  โดย Guest_172.68.242.39

  i nt jro rince leejunki nd rince ton thnitt jturutthh together nd ith to ince o kritekrn cht nd rince mei ivimol meeumol nd rince
  cinderell nd rince tum chttmongkolltt ongrtthnhun.nd i love tory
  Snow White and the Seven Dwarfs
  English

  SourceSnow White and the Seven Dwarfs was America's first feature-length animated
  film, as well as the first in the Disney Animated Canon. It was also the
  first one in English, and the first in Technicolor. It was produced by
  Walt Disney Pictures and Walt Disney Productions, premiered on December
  21, 1937, and was originally released to theaters by RKO Radio Pictures
  on February 4, 1938. The film is an adaptation of the Brothers Grimm
  fairy tale, in which an evil queen attempts to have her stepdaughter,
  Snow White, murdered in jealousy of her beauty. But the girl escapes and
  is given shelter by seven dwarfs in their cottage in a forest.It is
  generally considered to be Walt Disney's most significant achievement,
  his first-ever animated feature. Snow White was the first major animated
  feature made in the United States, the most successful motion picture
  released in 1938, and, adjusted for inflation, is the tenth
  highest-grossing film of all
  time. This historical moment in motion picture history changed the
  medium of animation. Before 1937, short cartoons took up the majority of American animation.
  The movie was adapted by Dorothy Ann Blank, Richard Creedon, Merrill De
  Maris, Otto Englander, Earl Hurd, Dick Rickard, Ted Sears,
  and Webb Smith and was supervised by David Hand, and directed by William
  Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce, and Ben
  Sharpsteen. Snow White is particularly memorable for songs like "Heigh-Ho" and
  "Some Day My Prince Will Come", several frightening and intense
  sequences, and a style influenced by European storybook illustrations.
  Contents[show]
  PlotAn ornately decorated book sets the scene: the Evil Queen, who cares only
  for being "the fairest one of all", is jealous of the beauty of her
  stepdaughter Snow White. She dresses the princess in rags and forces her
  to become a scullery maid in her castle. Each morning, she consults her
  Magic Mirror, asking the spirit within who is the fairest of all. The
  Mirror tells
  her that she is the fairest, and for a while, she is content.

  One morning, the Mirror tells the Queen that there is a maiden fairer than
  she: Snow White. Meanwhile, Snow White is in the courtyard,
  singing "I'm Wishing" to herself as she works. The Prince, riding by the castle,
  hears her voice and is enchanted by it. He climbs
  over the castle wall, unseen by Snow White, who is singing to her
  reflection at the bottom of a well. The Prince joins in the singing,
  which startles and surprises Snow White; she runs indoors, but when he
  pleads for her to return she comes to the balcony and listens as he
  sings "One Song" to her. Unseen by both, the Queen watches from her window high above.
  Infuriated at Snow White's beauty (and perhaps jealous for the Prince's
  affections), she closes the curtains in anger. The Prince smiles at Snow
  White before leaving.

  The Queen summons the Huntsman, whom she orders to take Snow White far into
  the forest, and kill her; she demands the girl's heart as proof. The
  Huntsman is
  reluctant to do so, but is bound by his orders; he takes Snow White deep
  into the forest, where he lets her gather flowers. As Snow White helps a
  baby bird find its parents, the Huntsman unsheathes his dagger and
  advances on the princess. When Snow White sees him approaching, she
  screams; however, he is unable to fulfill his orders and drops his
  dagger. Taking pity on Snow White, he begs for her forgiveness and,
  warning her of her stepmother's intentions, pleads for her to run away.
  As Snow White flees through the forest, her fear manifests itself in
  what she sees around her; eventually, she falls to the ground in fright.
  She is befriended by the animals of the forest; she sings "With a Smile
  and a Song" and asks them if they know of a place where she can stay.
  The animals lead her to the Cottage of the Seven Dwarfs, which she finds empty and dirty. Thinking that cleaning the house may
  persuade the owners to let her stay, Snow White and the animals clean
  the cottage and its contents while singing "Whistle While You Work". The
  seven dwarfs, meanwhile, are working in their mine, digging for
  diamonds. When it is time for them to go home for the day, they march
  through the forest, singing "Heigh-Ho".
  After cleaning the house, Snow White falls asleep on several of the dwarfs' beds. When the dwarfs
  see light coming from the cottage,
  they approach cautiously, thinking that a monster has taken up residence
  in their home. They search the ground floor of the house but are afraid
  to go upstairs. After an unsuccessful attempt by Dopey to chase the 'monster' down, all seven dwarfs venture upstairs to
  discover Snow White sleeping. She wakes up and befriends each one of
  them. They allow her to stay (though Grumpy is reluctant). Snow White remembers that she has left soup downstairs
  and rushes to prepare it, ordering the dwarfs to wash while they wait.
  The dwarfs proceed outside to a trough, where all but Grumpy wash
  themselves; the six other dwarfs later wash Grumpy, dumping him into the
  trough when supper is ready.

  That evening, the Queen once again consults her Magic Mirror, who tells her
  that Snow White still lives and that the Huntsman had given
  her a pig's heart. Furious at being tricked and the Huntsman's betrayal,
  the Queen descends a spiral staircase, entering her dungeon, where she
  resolves to do away with the princess herself. She uses a potion to
  transform herself into a witch-like peddler - a disguise to deceive Snow
  White. She then decides to use a Poisoned Apple to send Snow White into
  the Sleeping Death (a magically-induced coma). At the cottage, the
  dwarfs perform "The Silly Song", with Snow White singing and dancing
  along with them. She then sings "Some Day My Prince Will Come"
  (referring to her romance with the Prince) before sending them up to
  bed; however, the dwarfs decide to sleep downstairs, allowing Snow White
  to sleep in their beds, where she, looking towards the window, says
  thankful prayers about her and the dwarfs' protection, and wishes for Grumpy to
  like her more. Meanwhile, the Queen prepares the poisoned apple and,
  dismissing the possibility that Snow White may be revived by 'love's
  first kiss' (the only cure for the Sleeping Death), gleefully proclaims
  that Snow White will appear dead and be 'buried alive'. She leaves the
  castle and makes her way to the dwarfs' cottage, kicking the skeleton of
  a long-deceased prisoner on the way out.

  As the dwarfs leave to the mine in the morning, Snow White kisses each
  dwarf on the forehead, though Grumpy initially resists. He warns
  her not to let any strangers into the house. After the dwarfs have left
  the cottage, the Queen in disguise goes to Snow White and offers her the
  poisoned apple, which Snow White is about to accept until the forest
  animals, sensing danger from the vultures, try to attack her. This
  causes Snow White to take pity on the old woman and takes her into the
  cottage. The animals then rush to the mine and try to tell the dwarfs of
  the danger. The dwarfs eventually realize what is happening, thanks to
  Sleepy, and, led by Grumpy, hurry back to the cottage with the animals.
  The Queen persuades Snow White to take a bite from the apple by telling
  her that it is a 'wishing apple', which will make any wish of hers come
  true; after biting the fruit, the princess falls into the Sleeping
  Death, as the Queen cackles in triumph. The dwarfs arrive and chase the
  Queen, eventually cornering her up a cliff, where she attempts to crush
  them with a boulder, but is sent over the cliff by a bolt of lightning,
  crushed by the boulder herself, and eventually devoured (off-screen) by
  the vultures that were following her.

  The dwarfs and animals mourn a seemingly dead Snow White. Although the
  other dwarfs are silent, Grumpy sobs at how he mistreated
  her, and Dopey sobs, being the dwarf who loved her most of all. Unable
  to find it in their hearts to bury her, they place her into a glass
  coffin in a peaceful glade in the forest. The Prince arrives and, after
  singing a reprise of One Song, kisses Snow White, which breaks the spell. Awakened, she bids farewell
  to the dwarfs and animals, and rides into the sunset with the Prince to
  live happily ever after.
  nd i nt meet the rince nd rince nd in nd vmired nd rit vmired i die everl
  time nd intitue t the bodin dech ing inghenee 2chool i fello from tv
  televiion to my friend meeting nd i love rince hr ink.dn i love rince
  grce ink.nd i love rince ttiee.nd i love rince rkkyuri ink.nd i love
  rince kkyuri ink.nd i love rince hyyuri ink.nd i love rince ohonbin
  ftilnd.nd i love rionce kimjejoong dbk.nd i love rince m tm hngmin
  dbk.nd i love rince unkknon yunnhho dbk.nd i love rince in junu dbk.nd i
  love rince miggie chngmin.nd i love rinceleyeolhee.nd i love rince
  kkmhyuhh 4miute.nd i love ince key hinee.nd i love rince jonghyun hinee.nd i love ince key hinee.nd i love rince jonghyun hinee.nd i love rince ion choi j.nd i love rince jeic nd.nd i love rinceleyeolhee.nd i love rince kkmhyuhh 4miute.nd from i love ijit ijt limmnich techer of chemmitry ubbject of he i
  teching me.nd do not kill everything i ll i id.nd i love techer nd
  director utt utthichi kbinlkrn t ketrt univerity.

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 39
  โดย Guest_172.68.242.39

  i nt jro rince leejunki nd rince ton thnitt jturutthh together nd ith to ince o kritekrn cht nd rince mei ivimol meeumol nd rince cinderell nd rince tum chttmongkolltt ongrtthnhun.nd i love tory
  Snow White and the Seven Dwarfs
  English

  SourceSnow White and the Seven Dwarfs was America's first feature-length animated film, as well as the first in the Disney Animated Canon. It was also the first one in English, and the first in Technicolor. It was produced by Walt Disney Pictures and Walt Disney Productions, premiered on December 21, 1937, and was originally released to theaters by RKO Radio Pictures on February 4, 1938. The film is an adaptation of the Brothers Grimm fairy tale, in which an evil queen attempts to have her stepdaughter, Snow White, murdered in jealousy of her beauty. But the girl escapes and is given shelter by seven dwarfs in their cottage in a forest.It is generally considered to be Walt Disney's most significant achievement, his first-ever animated feature. Snow White was the first major animated feature made in the United States, the most successful motion picture released in 1938, and, adjusted for inflation, is the tenth highest-grossing film of all
  time. This historical moment in motion picture history changed the
  medium of animation. Before 1937, short cartoons took up the majority of American animation.
  The movie was adapted by Dorothy Ann Blank, Richard Creedon, Merrill De Maris, Otto Englander, Earl Hurd, Dick Rickard, Ted Sears,
  and Webb Smith and was supervised by David Hand, and directed by William
  Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce, and Ben
  Sharpsteen. Snow White is particularly memorable for songs like "Heigh-Ho" and "Some Day My Prince Will Come", several frightening and intense sequences, and a style influenced by European storybook illustrations.
  Contents[show]
  PlotAn ornately decorated book sets the scene: the Evil Queen, who cares only for being "the fairest one of all", is jealous of the beauty of her stepdaughter Snow White. She dresses the princess in rags and forces her to become a scullery maid in her castle. Each morning, she consults her Magic Mirror, asking the spirit within who is the fairest of all. The Mirror tells
  her that she is the fairest, and for a while, she is content.

  One morning, the Mirror tells the Queen that there is a maiden fairer than she: Snow White. Meanwhile, Snow White is in the courtyard,
  singing "I'm Wishing" to herself as she works. The Prince, riding by the castle, hears her voice and is enchanted by it. He climbs
  over the castle wall, unseen by Snow White, who is singing to her
  reflection at the bottom of a well. The Prince joins in the singing,
  which startles and surprises Snow White; she runs indoors, but when he
  pleads for her to return she comes to the balcony and listens as he
  sings "One Song" to her. Unseen by both, the Queen watches from her window high above.
  Infuriated at Snow White's beauty (and perhaps jealous for the Prince's
  affections), she closes the curtains in anger. The Prince smiles at Snow
  White before leaving.

  The Queen summons the Huntsman, whom she orders to take Snow White far into the forest, and kill her; she demands the girl's heart as proof. The Huntsman is
  reluctant to do so, but is bound by his orders; he takes Snow White deep
  into the forest, where he lets her gather flowers. As Snow White helps a
  baby bird find its parents, the Huntsman unsheathes his dagger and
  advances on the princess. When Snow White sees him approaching, she
  screams; however, he is unable to fulfill his orders and drops his
  dagger. Taking pity on Snow White, he begs for her forgiveness and,
  warning her of her stepmother's intentions, pleads for her to run away.
  As Snow White flees through the forest, her fear manifests itself in
  what she sees around her; eventually, she falls to the ground in fright.
  She is befriended by the animals of the forest; she sings "With a Smile and a Song" and asks them if they know of a place where she can stay.
  The animals lead her to the Cottage of the Seven Dwarfs, which she finds empty and dirty. Thinking that cleaning the house may
  persuade the owners to let her stay, Snow White and the animals clean
  the cottage and its contents while singing "Whistle While You Work". The seven dwarfs, meanwhile, are working in their mine, digging for diamonds. When it is time for them to go home for the day, they march through the forest, singing "Heigh-Ho".
  After cleaning the house, Snow White falls asleep on several of the dwarfs' beds. When the dwarfs see light coming from the cottage,
  they approach cautiously, thinking that a monster has taken up residence
  in their home. They search the ground floor of the house but are afraid
  to go upstairs. After an unsuccessful attempt by Dopey to chase the 'monster' down, all seven dwarfs venture upstairs to
  discover Snow White sleeping. She wakes up and befriends each one of
  them. They allow her to stay (though Grumpy is reluctant). Snow White remembers that she has left soup downstairs
  and rushes to prepare it, ordering the dwarfs to wash while they wait.
  The dwarfs proceed outside to a trough, where all but Grumpy wash
  themselves; the six other dwarfs later wash Grumpy, dumping him into the
  trough when supper is ready.

  That evening, the Queen once again consults her Magic Mirror, who tells her that Snow White still lives and that the Huntsman had given
  her a pig's heart. Furious at being tricked and the Huntsman's betrayal,
  the Queen descends a spiral staircase, entering her dungeon, where she
  resolves to do away with the princess herself. She uses a potion to
  transform herself into a witch-like peddler - a disguise to deceive Snow
  White. She then decides to use a Poisoned Apple to send Snow White into the Sleeping Death (a magically-induced coma). At the cottage, the dwarfs perform "The Silly Song", with Snow White singing and dancing along with them. She then sings "Some Day My Prince Will Come" (referring to her romance with the Prince) before sending them up to
  bed; however, the dwarfs decide to sleep downstairs, allowing Snow White
  to sleep in their beds, where she, looking towards the window, says
  thankful prayers about her and the dwarfs' protection, and wishes for Grumpy to like her more. Meanwhile, the Queen prepares the poisoned apple and,
  dismissing the possibility that Snow White may be revived by 'love's
  first kiss' (the only cure for the Sleeping Death), gleefully proclaims
  that Snow White will appear dead and be 'buried alive'. She leaves the
  castle and makes her way to the dwarfs' cottage, kicking the skeleton of
  a long-deceased prisoner on the way out.

  As the dwarfs leave to the mine in the morning, Snow White kisses each dwarf on the forehead, though Grumpy initially resists. He warns
  her not to let any strangers into the house. After the dwarfs have left
  the cottage, the Queen in disguise goes to Snow White and offers her the
  poisoned apple, which Snow White is about to accept until the forest
  animals, sensing danger from the vultures, try to attack her. This
  causes Snow White to take pity on the old woman and takes her into the
  cottage. The animals then rush to the mine and try to tell the dwarfs of
  the danger. The dwarfs eventually realize what is happening, thanks to
  Sleepy, and, led by Grumpy, hurry back to the cottage with the animals.
  The Queen persuades Snow White to take a bite from the apple by telling
  her that it is a 'wishing apple', which will make any wish of hers come
  true; after biting the fruit, the princess falls into the Sleeping
  Death, as the Queen cackles in triumph. The dwarfs arrive and chase the
  Queen, eventually cornering her up a cliff, where she attempts to crush
  them with a boulder, but is sent over the cliff by a bolt of lightning,
  crushed by the boulder herself, and eventually devoured (off-screen) by
  the vultures that were following her.

  The dwarfs and animals mourn a seemingly dead Snow White. Although the other dwarfs are silent, Grumpy sobs at how he mistreated
  her, and Dopey sobs, being the dwarf who loved her most of all. Unable
  to find it in their hearts to bury her, they place her into a glass
  coffin in a peaceful glade in the forest. The Prince arrives and, after
  singing a reprise of One Song, kisses Snow White, which breaks the spell. Awakened, she bids farewell
  to the dwarfs and animals, and rides into the sunset with the Prince to
  live happily ever after.
  nd i nt meet the rince nd rince nd in nd vmired nd rit vmired i die everl time nd intitue t the bodin dech ing inghenee 2chool i fello from tv televiion to my friend meeting nd i love rince hr ink.dn i love rince grce ink.nd i love rince ttiee.nd i love rince rkkyuri ink.nd i love rince kkyuri ink.nd i love rince hyyuri ink.nd i love rince ohonbin ftilnd.nd i love rionce kimjejoong dbk.nd i love rince m tm hngmin dbk.nd i love rince unkknon yunnhho dbk.nd i love rince in junu dbk.nd i love rince miggie chngmin.nd i love rinceleyeolhee.nd i love rince kkmhyuhh 4miute.nd i love ince key hinee.nd i love rince jonghyun hinee.nd i love ince key hinee.nd i love rince jonghyun hinee.nd i love rince ion choi j.nd i love rince jeic nd.nd i love rinceleyeolhee.nd i love rince kkmhyuhh 4miute.nd from i love ijit ijt limmnich techer of chemmitry ubbject of he i teching me.nd do not kill everything i ll i id.nd i love techer nd director utt utthichi kbinlkrn t ketrt univerity.

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 38
  โดย Guest_172.68.242.39

  I m knoing I bout the verellie lce of I  me  ndthe verellie clock time toer.the verllie mueume nd I  me  thetrde mrk of hirt verc of my friend rince tum thnt umritt nd i  me trde mrk of hirt ect I eller nd by rince boy tkolkrite eern I ho I onerthe ct corortion ctting nd gmm grmmy corortion.nd I m orry for ent comment kill
  rince leejunki t the verellie lce nd becue I m knoing the god oiri nd I the nme
  of ho I them I  me  the nme the leejunki.nd I love reevtion itnceemployee nd he I nme leejunki nd he I tudy grduted bcherlor degree nd he I tudy
  grduted mter degree he I tudy grduted doctor degree nd he I orking t the fhion
  ilnd dertment tore.nd I hering of the verellie lce nd the verellie clock time
  toer I hve food tukky nd ith blueberry urle of circle colour of fruit nd
  letureceruereue lef of green colour n deer of red colour nd inele of yello
  colour of fruit.nd teke of ork in circle nd four ured of blck colour nd red
  colour nd medium teke elvefe.nd mkkrottniee of yello colour food. nd the rketty
  of yello colour food.nd the t of yello colour food.nd I m knoing of the lce I
  oner by rince kler lumn techer of my englih lnguge ubbject of id 01355204 nd
  the lce I oner by my friend rince jne tchrnhun ttrirninnn he I live in the lce
  nd the lce he I dceing ith I  me  the luury een of ctle of tylor ifftthh I ho tthe muic of lce.nd I m knoing the rhhmieng lce nd t the frnce country of I oner
  by rince kimjejoong dbk.nd I m hve friend the hr ink nd he I oner intofi lce of
  ruin nd the beinlington lce of frnce nd ruin I he live of drggcculrr lce nd
  vmiredlce.n I m cn trvel n ret t the vmire lce of my frien nd lebni lce in ruin
  of vmired lce nd of my friend rince nui torn nuiud I oner.nd I nt jro rince
  leejunki I ll number I hve  by rince ljirhn hetklo nd chin to chin ith them nd bring them I killr I ll the luury of
  clock lce toer I ll round the orld I eenive trvel t the dertment totre I generll I becue I m till nd ill eech of themuem of clock lce toer I ll round the orld.nd I m oner duit mhhrt lce in thilnd
  country I only.nd I love rince chin leejunki nd but I mut to hve friend nd
  rince jne ttchrnhun ttrirninnnn nd rince toey jrinorn joongkrite nd rince
  onyuke onyuke ongirn n rince boy tkolkrite eern nd rince dd vrind dumrongol nd
  rince tr nin ylolkul nd rince j nutth eernuch nd ki it ny. nd rince om koji
  oolt nd rince mint nuttr mttrykul.nd rince tt ttii good.nd rince loy chitjn
  chitol.nd rince four uchonrtknrot.nd rince mod kchnhun thunjreon.nd I m not
  kill rince n dumkm olice t thilnd.n I love rince tonhom kulttl tinirojj.nd I
  love rince kee kee utthien.nd I lov rince m ttchr chichue.nd I love rince cht
  bvrithti limmthmmhiorn.nd I love rince ng ornjirlmvili.nd I love rince mlee
  mittril undokmi t mono muic of frnce rincee girl.nd I he I mrih nd he I
  mrientthorennethh  he I clling in ttie meof ttiivill I nm end ct nd igetthh nd mook nd necler.nd I love rincengo
  jinttldd limmknon.nd I love rinceek buttkon thntihn nd I love rinceb cce chnid
  onghniht.nd I love rince re nichreechtchiolrt nd I love rince fon nhuntcht
  thnhtirn nd I love rinceko uttr thncht nd I love rince mild vriyorn
  kmolooloonthorne nd I love rince trneung knye ongmueng nd I love rince immt
  mtorn mtorn.nd I love you ll nd do not kill rince leejunki I ll round the orld
  nd I ll I m id.nd ent from rincedng utnee omong of thilnd.nd do not ent me t
  the jil.nd I love rince cler rngrt kongkritenthee.nd I love rince nonn ornuch
  ongn.nd I love rince kong iy etrikullie.nd I love rince yui jirnhun mnojm.nd I
  love rince jm nicchhdd ngjm.nd I love rince rojjmy knengnid jkkmittrnon.nd I
  love rince kthi kthi chlkorntthniittkul.nd I love rince kenlly kenlly thnht.nd
  I love rince vinhi vinhi kriieebuttrrtthh.nd I love rince vee veer uiboon.nd I
  love rince e rk mornnuiri.nd I love rince vi ukonltt knrhehh.nd I love ince om
  kkrhn nmrn.nd I love rince toey jrinorn joongkrite.
   

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 37
  โดย Guest_172.68.242.39

  I m knoing I bout the verellie lce of I  me  ndthe verellie clock time toer.the verllie mueume nd I  me  thetrde mrk of hirt verc of my friend rince tum thnt umritt nd i  me trde mrk of hirt ect I eller nd by rince boy tkolkrite eern I ho I onerthe ct corortion ctting nd gmm grmmy corortion.nd I m orry for ent comment kill
  rince leejunki t the verellie lce nd becue I m knoing the god oiri nd I the nme
  of ho I them I  me  the nme the leejunki.nd I love reevtion itnceemployee nd he I nme leejunki nd he I tudy grduted bcherlor degree nd he I tudy
  grduted mter degree he I tudy grduted doctor degree nd he I orking t the fhion
  ilnd dertment tore.nd I hering of the verellie lce nd the verellie clock time
  toer I hve food tukky nd ith blueberry urle of circle colour of fruit nd
  letureceruereue lef of green colour n deer of red colour nd inele of yello
  colour of fruit.nd teke of ork in circle nd four ured of blck colour nd red
  colour nd medium teke elvefe.nd mkkrottniee of yello colour food. nd the rketty
  of yello colour food.nd the t of yello colour food.nd I m knoing of the lce I
  oner by rince kler lumn techer of my englih lnguge ubbject of id 01355204 nd
  the lce I oner by my friend rince jne tchrnhun ttrirninnn he I live in the lce
  nd the lce he I dceing ith I  me  the luury een of ctle of tylor ifftthh I ho tthe muic of lce.nd I m knoing the rhhmieng lce nd t the frnce country of I oner
  by rince kimjejoong dbk.nd I m hve friend the hr ink nd he I oner intofi lce of
  ruin nd the beinlington lce of frnce nd ruin I he live of drggcculrr lce nd
  vmiredlce.n I m cn trvel n ret t the vmire lce of my frien nd lebni lce in ruin
  of vmired lce nd of my friend rince nui torn nuiud I oner.nd I nt jro rince
  leejunki I ll number I hve  by rince ljirhn hetklo nd chin to chin ith them nd bring them I killr I ll the luury of
  clock lce toer I ll round the orld I eenive trvel t the dertment totre I generll I becue I m till nd ill eech of themuem of clock lce toer I ll round the orld.nd I m oner duit mhhrt lce in thilnd
  country I only.nd I love rince chin leejunki nd but I mut to hve friend nd
  rince jne ttchrnhun ttrirninnnn nd rince toey jrinorn joongkrite nd rince
  onyuke onyuke ongirn n rince boy tkolkrite eern nd rince dd vrind dumrongol nd
  rince tr nin ylolkul nd rince j nutth eernuch nd ki it ny. nd rince om koji
  oolt nd rince mint nuttr mttrykul.nd rince tt ttii good.nd rince loy chitjn
  chitol.nd rince four uchonrtknrot.nd rince mod kchnhun thunjreon.nd I m not
  kill rince n dumkm olice t thilnd.n I love rince tonhom kulttl tinirojj.nd I
  love rince kee kee utthien.nd I lov rince m ttchr chichue.nd I love rince cht
  bvrithti limmthmmhiorn.nd I love rince ng ornjirlmvili.nd I love rince mlee
  mittril undokmi t mono muic of frnce rincee girl.nd I he I mrih nd he I
  mrientthorennethh  he I clling in ttie meof ttiivill I nm end ct nd igetthh nd mook nd necler.nd I love rincengo
  jinttldd limmknon.nd I love rinceek buttkon thntihn nd I love rinceb cce chnid
  onghniht.nd I love rince re nichreechtchiolrt nd I love rince fon nhuntcht
  thnhtirn nd I love rinceko uttr thncht nd I love rince mild vriyorn
  kmolooloonthorne nd I love rince trneung knye ongmueng nd I love rince immt
  mtorn mtorn.nd I love you ll nd do not kill rince leejunki I ll round the orld
  nd I ll I m id.nd ent from rincedng utnee omong of thilnd.nd do not ent me t
  the jil.nd I love rince cler rngrt kongkritenthee.nd I love rince nonn ornuch
  ongn.nd I love rince kong iy etrikullie.nd I love rince yui jirnhun mnojm.nd I
  love rince jm nicchhdd ngjm.nd I love rince rojjmy knengnid jkkmittrnon.nd I
  love rince kthi kthi chlkorntthniittkul.nd I love rince kenlly kenlly thnht.nd
  I love rince vinhi vinhi kriieebuttrrtthh.nd I love rince vee veer uiboon.nd I
  love rince e rk mornnuiri.nd I love rince vi ukonltt knrhehh.nd I love ince om
  kkrhn nmrn.nd I love rince toey jrinorn joongkrite. 

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 36
  โดย Guest_172.68.242.39

  kill leejunkis on the hell.nd kill leejunkis in the hell.nd kill ton thnit jturutths in the hell of urnme or fceimilr in groue leejunkis.nd kill ton thnit jturutthhs in the hell of urnme or fceimilr in groue leejunkis.nd kill jmie iis on the hell.nd kill jmie iis on the hell.nd kill leejieun ius on the hell.nd kill leejieun ius on the hell.nd ent from rince lendernd or nder nd rince dng utnee omong.

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 35
  โดย Guest_172.68.242.147

  kill leejunkis on the hell.nd kill leejunkis in the hell.nd kill ton thnit jturutths in the hell of urnme or fceimilr in groue leejunkis.nd kill ton thnit jturutthhs in the hell of urnme or fceimilr in groue leejunkis.nd kill jmie iis on the hell.nd kill jmie iis on the hell.nd kill leejieun ius on the hell.nd kill leejieun ius on the hell.nd ent from rince lendernd or nder nd rince dng utnee omong.

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 34
  โดย Guest_172.68.242.39

  kill leejunkis on the hell.nd kill leejunkis in the hell.nd kill ton thnit jturutths in the hell of urnme or fceimilr in groue leejunkis.nd kill ton thnit jturutthhs in the hell of urnme or fceimilr in groue leejunkis.nd kill jmie iis on the hell.nd kill jmie iis on the hell.nd kill leejieun ius on the hell.nd kill leejieun ius on the hell.nd ent from rince lendernd or nder nd rince dng utnee omong.

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 33
  โดย Guest_119.76.29.177

  nd i love my verellie lce t frnce country nd ome vmired lce me nme i me old me lived nd i love rince bet cce chnid onginlnnnniht nd i love my fther boy tkolkrie eern nd i love my mother ddvind dumrongol nd i love my ftehr onyuke onyuke ongirn nd i m not nt ho i diturb my verllie lce nd bring him jro nd kill nd cndy tikkett nd teel tikkett nd cret nd king nd the crnded t the goccery i fceimilr nd i cn emmeber i ll rofile of leejunki  differncct ome  r of fce nd  lilltle d me birdth thongchi mcinthi nd tt mit ttyoung nd ith done by rince l jirhn hetklo nd them i my friend nd oner my verellie lce nd i love rince lrence ithmore nd i loverince l jirhn hetklo nd i love ince oom evejj vil nd i love rince lily jnyluck kkchkijjkool nd i love rince jne tthcrnhun ttrirninlnnnn nd i love rince tn ongol itkonguthee nd i love rince cler rngrt kongkritenthee nd i love my verellie lce t frnce country nd ome vmired lce me nme i me old me lived nd i love rince bet cce chnid onginlnnnniht nd i do not kno t the germny nd guem nd guteml nd nddorr nd itry nd lucembergd nd erih nd olnd nd otugee nd hondoru nd bngltee nd indonei nd mlyi nd hiillihine nd irel nd erh nd erknd udirbi n dubegitn nd rklyei nd hungri nd englnd n mhemethicorder i trnfer the ymbol of rbic englih lnguge i ome hy o much number of mny of hurl of tttitic nd the firt trnfer of number of methicmtic nd ign of rticle inenglih lnguge of intergret ome benefit hurl ofidenifiction of igmn comud nd velocity i ming circle i ued i ll eitnce of metric uernd metric i loer nd i mintce min of eole i velocity i 1 nd u1 i trnfer 2 3 7 8 9 12 15 16 18 20 30 40 50 60 70 80 99 101 100 101 111 112 151 153 155 158 i donot knoing of mening but i cn remmeber of coirrre  tice ofdde nd minu linir uer nd linir loer nd linelie nd i cn men the roccketnd rolling i cirlcle culcultion lier but me in the the regreion o fuide nd flo of ground nd roof thinking of integrte i tringle four ured nd cculu iunite of velocity nd ccomlih ddomdtion nd ccicrreted nd eicecetnce nd ditnce nd metre nd time nd eole uliticeceucecelity nd ulifictivetion.nd ent from rincee of fnce dng utnee omong of mndeck nd ndrlck no fther in  other.

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 32
  โดย Guest_119.76.29.177

  nd i love my verellie lce t frnce country nd ome vmired lce me nme i me old me lived nd i love rince bet cce chnid onginlnnnniht nd i love my fther boy tkolkrie eern nd i love my mother ddvind dumrongol nd i love my ftehr onyuke onyuke ongirn nd i m not nt ho i diturb my verllie lce nd bring him jro nd kill nd cndy tikkett nd teel tikkett nd cret nd king nd the crnded t the goccery i fceimilr nd i cn emmeber i ll rofile of leejunki  differncct ome  r of fce nd  lilltle d me birdth thongchi mcinthi nd tt mit ttyoung nd ith done by rince l jirhn hetklo nd them i my friend nd oner my verellie lce nd i love rince lrence ithmore nd i loverince l jirhn hetklo nd i love ince oom evejj vil nd i love rince lily jnyluck kkchkijjkool nd i love rince jne tthcrnhun ttrirninlnnnn nd i love rince tn ongol itkonguthee nd i love rince cler rngrt kongkritenthee nd i love my verellie lce t frnce country nd ome vmired lce me nme i me old me lived nd i love rince bet cce chnid onginlnnnniht nd i do not kno t the germny nd guem nd guteml nd nddorr nd itry nd lucembergd nd erih nd olnd nd otugee nd hondoru nd bngltee nd indonei nd mlyi nd hiillihine nd irel nd erh nd erknd udirbi n dubegitn nd rklyei nd hungri nd englnd n mhemethicorder i trnfer the ymbol of rbic englih lnguge i ome hy o much number of mny of hurl of tttitic nd the firt trnfer of number of methicmtic nd ign of rticle inenglih lnguge of intergret ome benefit hurl ofidenifiction of igmn comud nd velocity i ming circle i ued i ll eitnce of metric uernd metric i loer nd i mintce min of eole i velocity i 1 nd u1 i trnfer 2 3 7 8 9 12 15 16 18 20 30 40 50 60 70 80 99 101 100 101 111 112 151 153 155 158 i donot knoing of mening but i cn remmeber of coirrre  tice ofdde nd minu linir uer nd linir loer nd linelie nd i cn men the roccketnd rolling i cirlcle culcultion lier but me in the the regreion o fuide nd flo of ground nd roof thinking of integrte i tringle four ured nd cculu iunite of velocity nd ccomlih ddomdtion nd ccicrreted nd eicecetnce nd ditnce nd metre nd time nd eole uliticeceucecelity nd ulifictivetion.nd ent from rincee of fnce dng utnee omong of mndeck nd ndrlck no fther in  other.

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 31
  โดย Guest_119.76.29.177

  nd i love my verellie lce t frnce country nd ome vmired lce me nme i me old me lived nd i love rince bet cce chnid onginlnnnniht nd i love my fther boy tkolkrie eern nd i love my mother ddvind dumrongol nd i love my ftehr onyuke onyuke ongirn nd i m not nt ho i diturb my verllie lce nd bring him jro nd kill nd cndy tikkett nd teel tikkett nd cret nd king nd the crnded t the goccery i fceimilr nd i cn emmeber i ll rofile of leejunki  differncct ome  r of fce nd  lilltle d me birdth thongchi mcinthi nd tt mit ttyoung nd ith done by rince l jirhn hetklo nd them i my friend nd oner my verellie lce nd i love rince lrence ithmore nd i loverince l jirhn hetklo nd i love ince oom evejj vil nd i love rince lily jnyluck kkchkijjkool nd i love rince jne tthcrnhun ttrirninlnnnn nd i love rince tn ongol itkonguthee nd i love rince cler rngrt kongkritenthee nd i love my verellie lce t frnce country nd ome vmired lce me nme i me old me lived nd i love rince bet cce chnid onginlnnnniht nd i do not kno t the germny nd guem nd guteml nd nddorr nd itry nd lucembergd nd erih nd olnd nd otugee nd hondoru nd bngltee nd indonei nd mlyi nd hiillihine nd irel nd erh nd erknd udirbi n dubegitn nd rklyei nd hungri nd englnd n mhemethicorder i trnfer the ymbol of rbic englih lnguge i ome hy o much number of mny of hurl of tttitic nd the firt trnfer of number of methicmtic nd ign of rticle inenglih lnguge of intergret ome benefit hurl ofidenifiction of igmn comud nd velocity i ming circle i ued i ll eitnce of metric uernd metric i loer nd i mintce min of eole i velocity i 1 nd u1 i trnfer 2 3 7 8 9 12 15 16 18 20 30 40 50 60 70 80 99 101 100 101 111 112 151 153 155 158 i donot knoing of mening but i cn remmeber of coirrre  tice ofdde nd minu linir uer nd linir loer nd linelie nd i cn men the roccketnd rolling i cirlcle culcultion lier but me in the the regreion o fuide nd flo of ground nd roof thinking of integrte i tringle four ured nd cculu iunite of velocity nd ccomlih ddomdtion nd ccicrreted nd eicecetnce nd ditnce nd metre nd time nd eole uliticeceucecelity nd ulifictivetion.nd ent from rincee of fnce dng utnee omong of mndeck nd ndrlck no fther in  other.

  ตอบกลับ