ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ย้อนอดีต ผชิตท่านอ๋อง!! [จีนโบราณ]
ชื่อตอน: ตอนที่ 6 #ข้ารู้จักศิลปะชนิดหนึ่ง สิ่งนั้นวาดโดยมิต้องใช้พู่กัน~
นักเขียน ดาวเคราะห์
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 10 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 4,000