ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: กำเนิดราชันย์แห่งจอมเวท
ชื่อตอน: ตอนที่ 330 เฒ่าดาร์เวนโน่
นักเขียน หมาดำ.
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 321 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 96,400