ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ยอดนักประดิษฐ์ พิชิตเกมสงคราม!
ชื่อตอน: บทที่ 7-10 ผู้สำเร็จราชการแห่งใต้หล้า (End)
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 67 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 20,100