ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ยอดชายาจักรพรรดิปีศาจ
ชื่อตอน: ตอนที่ 138 โด่งดังด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียว (4) / ตอนที่ 139 โด่งดังด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียว (5)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 190 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 57,000