ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ยอดนักประดิษฐ์ พิชิตเกมสงคราม!
ชื่อตอน: บทที่ 3-8 สืบทอดตระกูลคามนและเข้าเมืองหลวง
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 33 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 9,900