ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: สืบย้อนรอยแค้น
ชื่อตอน: บทส่งท้าย 2 (End)
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 35 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 10,500