ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: Yaksha in Slime - นี่แหละข้า.. พญายักษ์!
ชื่อตอน: ตอนที่ 266 ภารกิจ
นักเขียน Shiro Ug
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 259 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 78,800