ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: MEMORIZE
ชื่อตอน: ตอนที่ 7
นักเขียน โซซอล
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 225 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 67,500