ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: หมอยาเจ้าเสน่ห์
ชื่อตอน: ตอนที่ 1465 ประตูนรก (8) / ตอนที่ 1466 ประตูนรก (9)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 695 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 208,500