ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: รีบูทหัวใจนายโรบอท
ชื่อตอน: บทส่งท้าย แม้แต่หุ่นยนต์ก็จะพูดแบบเดียวกันอย่างแน่นอน (End)
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 20 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 6,000