ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: หมอศัลย์ยอดอัจฉริยะ
ชื่อตอน: Interlude 2 / ตอนที่ 3-1 ภาพเสมือนที่ถูกทำลาย
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 36 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 10,800