ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: หมอศัลย์ยอดอัจฉริยะ
ชื่อตอน: ตอนที่ 2-10 การผ่าตัดที่ไร้มนุษยธรรม
นักเขียน ฮะนะชิ
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 41 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 12,300