ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: แด๊ดดี๊ซาตาน Nc20++ เนื้อเรื่องยังไม่จบน้าแต่ไรท์ไม่ได้แต่งต่อแล้วจะแต่งใหม่ไม่ต้องเข้าอ่านก็ได้จ้าาา
ชื่อตอน: Chapter:11.หัวหินถิ่นมีหอย
นักเขียน Satan's black rose/กุหลาบดำ ของนายซาตาน
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 8 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 2,400