ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 1560 ก้าวหน้าอีกครั้ง (5) / ตอนที่ 1561 บุรุษผู้น่าอัศจรรย์ เชียนเป่ยเย่ (1)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 780 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 234,000