ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: Dear friend เพื่อนกัน...เอามัน(ส์)ดี
ชื่อตอน: ​ตอนที่ 8 อย่าใจอ่อนให้กับคนที่ทำร้าย NC+
นักเขียน luck10
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 15 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 5,000