ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 1498 ประลองสัตว์วิญญาณ (3) / ตอนที่ 1499 ประลองสัตว์วิญญาณ (4)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 747 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 224,100