ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 1452 ตบหน้าตัวเอง (1) / ตอนที่ 1453 ตบหน้าตัวเอง (2)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 746 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 223,800