ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 1434 พบจั่วซ่างเฉิน (5) / ตอนที่ 1435 สามกลุ่มอำนาจใหญ่ (1)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 713 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 213,900