ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 566 ท้าประลอง! เพียงหนึ่งฝ่ามือ! (4) / ตอนที่ 567 ท้าประลอง! เพียงหนึ่งฝ่ามือ! (5)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 775 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 232,500