ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อตอน: ตอนที่ 482 อัจฉริยะ (3) / ตอนที่ 483 อัจฉริยะ (4)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 806 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 241,800