ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 480 อัจฉริยะ (1) / ตอนที่ 481 อัจฉริยะ (2)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 633 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 189,900