ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อตอน: ตอนที่ 476 ตัดสินแพ้ชนะในครั้งเดียว (3) / ตอนที่ 477 ตัดสินแพ้ชนะในครั้งเดียว (4)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 812 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 243,600