ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อตอน: ตอนที่ 450 การประลองหมู่ (1) / ตอนที่ 451 การประลองหมู่ (2)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 809 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 242,700