ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 412 เรื่องที่น่าตกตะลึงไปทั้งแผ่นดิน (10) / ตอนที่ 413 เรื่องที่น่าตกตะลึงไปทั้งแผ่นดิน (11)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 778 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 233,400