ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 378 ออกเดินทาง ตระกูลตงฟาง (2) / ตอนที่ 379 ออกเดินทาง ตระกูลตงฟาง (3)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 775 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 232,500