ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 368 ความโกรธของเชียนเป่ยเย่ (4) / ตอนที่ 369 คิดบัญชี (1)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 630 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 189,000