ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 342 วิกฤตของตระกูลเซี่ย (8) / ตอนที่ 343 ความกราดเกรี้ยวของกู้รั่วอวิ๋น (1)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 778 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 233,400