ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 312 เรื่องครึกโครมของเทียนเฉิง (4) / ตอนที่ 313 เรื่องครึกโครมของเทียนเฉิง (5)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 630 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 189,000