ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 268 ความกราดเกรี้ยวของผู้นำตระกูลเซี่ย (3) / ตอนที่ 269 ความกราดเกรี้ยวของผู้นำตระกูลเซี่ย (4)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 775 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 232,500