ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: ฝืนชะตาชายาอสูร
ชื่อบท: ตอนที่ 240 ผู้ที่มาจากตระกูลเซี่ย (1) / ตอนที่ 241 ผู้ที่มาจากตระกูลเซี่ย (2)
นักเขียน หอหมื่นอักษร
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 630 บทถึงบทล่าสุด
เพียง
× 189,000