รายการ ชื่อเรื่อง: สวาทลับกับสามีเพื่อน
ชื่อตอน: สวาทร้อนกับสามีของเพื่อน 2
นักเขียน ร่ายลีลา

ขออภัย เรื่องนี้ถูกระงับการขาย