รายการ ชื่อเรื่อง: พ่อเลี้ยงกระหายสวาท
ชื่อตอน: คุณปัณณ์ขา...พ่อเลี้ยงขา 4
นักเขียน ร่ายลีลา

ขออภัย เรื่องนี้ถูกระงับการขาย