รายการ ชื่อเรื่อง: รวมเรื่องสั้น NC25+
ชื่อตอน: #1 แม่เสือสาว...สิ้นฤทธิ์ NC+++
นักเขียน หมีหน้าหม้อ

ขออภัย เรื่องนี้ถูกระงับการขาย