รายการ ชื่อเรื่อง: รวมเรื่องสั้น NC25+
ชื่อตอน: #1 เกมส์รัก เกมส์ลวง NC+++
นักเขียน หมีหน้าหม้อ

ขออภัย เรื่องนี้ถูกระงับการขาย