ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

10,140,800

Melyssa

6,566,600

Da-Ra

3,828,200

Badstyle_

3,739,300

Tiwa_

2,720,300

pick me up

2,492,595

keemmi