ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

9,978,815

Da-Ra

7,355,300

Badstyle_

5,112,785

Phat_sara

4,241,355

Pyeol_

3,895,540

paper stories

3,607,500

Nanstory_

3,338,400

pick me up

2,853,800

นิ ท ร า