ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

12,554,900

ภฌา

11,333,800

Badstyle_

5,738,440

keemmi

5,380,350

Pyeol_

5,235,700

Nanstory_

4,925,460

Peach Bomb

3,714,500

WONDERBOO

3,316,900

pick me up