เติ้ลกับต้าประสบการณ์ร่านของผม ตอนที่ 15 อัพเดตครับ ( กระแทกบนรถเมล์ )

https://www.tunwalai.com/story/442085/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99-25-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99?page=1

 

อัพเดตล่าสุดตอนที่ 15 นะครับ เอากับกระเป๋ารถเมล์บนรถสาย ปอ 22 

อันนี้เป็นเรื่องจริง 80% นะครับ มีเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่ออรรถรสในการอ่าน ฝากทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ..