*** 1 Day 1 Sex ถ้าไม่[X]ฉันตาย *** แฟนตาซี ซานตาหนุ่มกับมนุษย์สาว NC25+++++++ #น่ารักปนฮาปนหื่น!

#

 

1 Day 1 Sex ถ้าไม่[X]ฉันตาย

 

ข้าอยากจะถามเจ้าอีกครั้ง เป็นการย้ำเตือนว่าเจ้าตัดสินใจแน่แล้ว ว่าเจ้าต้องการข้อเสนอของข้าหรือไม่” ชายหนุ่มดวงตาสีแดงฉานพูดขึ้นอีกครั้ง

ฉันต้องการ” หญิงสาวพูดอย่างแน่วแน่

ได้!...แต่ก่อนที่เจ้าจะเล่นเกมส์ซาตานของข้า และรับรู้กติกาของการมีชีวิตอยู่เจ้าจะต้องทำสัญญากับซาตานซะก่อน” ชายหนุ่มฉีกยิ้มแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้ เขาเดินอาดๆตรงมาที่หญิงสาวแล้วจ้องมองใบหน้างามๆเบื้องหน้าอย่างมีเลศนัย

ได้ จะทำอย่างไรล่ะ

สัญญาซาตาน ก็แค่มอบความบริสุทธิ์ของเจ้าให้กับข้า

ฮะ! อะไรนะ

อย่าหวาดกลัวเลยแม่สาวน้อย เจ้าก็แค่ทำให้ข้าพึงพอใจ และข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทำให้เจ้าเจ็บปวด

 

 

อ่านต่อกด ภูษานารี” ได้เลยค่ะ

 

#ซาตานสายกวน #นางเอกสายหื่น